Rehabilitační Pomůcky, které Vás vrátí zpátky do života.... Prodej - Poradenství....

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy

(Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Servisní a jiné úkony provedené nad rámec reklamačního řízení budou zpoplatněny a fakturovány dle platného ceníku na stránce http://www.rehabro.com . Zákazník bude o těchto skutečnostech informován předem a to formou e-mailu nebo telefonicky.  Tuto částku bude možné uhradit přímo na provozovně při vyzvednutí zboží. Faktura za případnou opravu nad rámec reklamačního řízení bude přiložena k vydanému zboží.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

      

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  2. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  5. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem pomocí formuláře na stránce http://www.rehabro.com/?p=p_1&sName=Kontakt .
  2. Zboží přineste k reklamaci na adresu naší kamenné provozovny, čisté včetně originálního obalu a prodejního dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 31 dnů od jejího vzniku dle zákona.